Vår sponsringspolicy

Här kan du ta del av Atria Scandinavias policy för sponsring. Läs om vilka krav vi på Atria Concept (ACAB) ställer på våra samarbetspartners och på oss själva.

Policy kring sponsring

  1. Vår sponsring ska spegla vår mission, vision, strategi och aktuellt varumärkeslöfte.
  2. Vår sponsring ska vara långsiktig.
  3. Vi prioriterar projekt som passar flera av våra varumärken.
  4. All sponsring ska överensstämma med vår Uppförandekod. Därmed undviker vi att sponsra politiska eller religiösa organisationer, riskfyllda aktiviteter, aktiviteter som kan skada människor, djur eller miljö, samt aktiviteter som kan uppfattas som stötande eller oetiska.
  5.  För oss handlar sponsring inte om välgörenhet. All typ av sponsring är kommersiell och vi ser det som ett samarbete där båda parter får ett tydligt utbyte. Exponering av logotypen är inte huvudskälet till vår sponsring.

Obs! Välkommen att skicka in din sponsringsansökan via ansökningsformuläret och e-maila detta till info.sibyllashopinshop@atria.se. Naturligtvis kan ansökningen även skickas in på fax eller e-mail, vänligen se under "kontakt".

Bli kund

Funderar du på att sälja fastfood?

Produkter

Sibyllas fastfood-sortiment

Dina sidor

Bli kund

Funderar du på att sälja fastfood?

Produkter

Sibyllas fastfood-sortiment

Dina sidor

Copyright © Sibylla Shop in shop, Sweden 2021 All Rights Reserved.