Unikt snabbmatskoncept - mer än bara god mat

Vår uppgift är att utveckla framgångsrika och väl anpassade snabbmatskoncept för modern servicehandel. Vårt koncept är helt i linje med servicehandelns höga krav på lönsamhet, kvalitet, smidighet och hygien. Det är viktigt att se helheten, vårt koncept är designat och formgivet för att passa din befintliga profil och locka konsumenterna till köp. Ett bra koncept bildar en enhet och består av många viktiga beståndsdelar. God efterfrågan och effektivt hanterbar mat är naturligtvis grunden. Men, det är mycket mer än mat vårt koncept är till för att utveckla lönsamma, flexibla och omfattande snabbmatskoncept. I vårt shop in shop koncept ingår bland annat service, utbildning, marknadsföring, utrustning. Vår kompetens och gedigna erfarenhet av fastfood och koncept är stor, som kund till oss kan du koncentrera dig på det som du gör bäst. Sibylla shop in shop är starkt profilerande och höjer hela butikens standard och profil.

Vårt koncept är flexibelt & anpassat för servicehandeln! 

Kombinationen av ett folkligt, välkänt och omtyckt varumärke och en supermodern hantering garanterar framgång! Det gör dig oslagbar i konkurrensen om snabbmatskunden.  En Sibylla shop in shop-enhet behöver löpande tillsyn och för att optimera konceptet på bästa sätt så har du en egen kontaktperson, en kunnig och erfaren driftcoach (DC) till din hjälp. DC:n har det operativa ansvaret för att driften av modulen fungerar och finns tillgänglig för att snabbt lösa eventuella problem som kan uppstå. Ert gemensamma mål är maximal lönsamhet.  

Läs mer om delarna i vårt koncept här:

Utrustning
Utbildning & EKP
Service & support 
Närvaro & extranät 
→  Marknadsföring

Webshop!

Handla moduler & hårda varor

Produkter

Sibyllas fastfood-sortiment

Dina sidor

Webshop!

Handla moduler & hårda varor

Produkter

Sibyllas fastfood-sortiment

Dina sidor

Copyright © Sibylla shop in shop, Sweden 2018 All Rights Reserved.