Ympäristö ja laatu

Atrian Kädenjälki -ohjelma

Atrian yli 100-vuotista vastuullista toimintaan kehitetään nyt koordinoidusti Atrian Kädenjälki –ohjelmalla. Se on kokonaisvaltainen yritysvastuuohjelma, joka vaikuttaa koko atrialaisessa ruokaketjussa. Atrian Kädenjälki –ohjelma kokoaa Atrian vastuullisen toiminnan periaatteet, käytännöt ja tulokset sekä viestii niistä kattavasti ja läpinäkyvästi. Yksi osa Atrian Kädenjälki –ohjelmaa on nyt julkaistut eettiset toimintaohjeet, Atrian Tapa Toimia (ks. liite ohessa). Vastuulliset toimintatavat ja niiden läpinäkyvyys ovat koko elintarvikealan keskeinen kehittämisen painopiste. Panostamalla entistä johdonmukaisemmin vastuullisten toimintatapojen kehittämiseen Atria pyrkii turvaamaan nykyiset ja tulevaisuuden toimintaedellytyksensä. Atrian Kädenjälki -ohjelma on aloitettu elokuussa 2010, jolloin konsernin johtoryhmä hyväksyi sen.

Mikä on Atrian Kädenjälki -ohjelma?

Atrian Kädenjälki on kokonaisvaltainen yritysvastuuohjelma, jossa vastuullisuutta mitataan seitsemällä ulottuvuudella:

  • talous,
  • ympäristö
  • eläinten hyvinvointi
  • tuoteturvallisuus
  • ravitsemus
  • henkilöstö
  • viestintä.


Atrian Kädenjälki näkyy ja vaikuttaa koko atrialaisessa ruokaketjussa ja tuottaa lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Terveiden ja vastuullisen liiketoimintakäytäntöjen noudattaminen muodostaa perustan Atrian kaikelle toiminnalle. Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä tekijä Atrian kannattavassa kasvussa. Vastuullinen toiminta on jokaisen atrialaisen yhteinen asia ja kehittyy yhdessä tehden. 

Moduuli!
Innovatiiviset moduulimme

Pikaruoka!

Herkulliset tuotteemme

Kirjaudu sisään
Moduuli!
Innovatiiviset moduulimme

Pikaruoka!

Herkulliset tuotteemme

Kirjaudu sisään
Copyright © Sibylla shop in shop, Sweden 2019 All Rights Reserved.